Oppdatert  27.01.2004

Avd. 488 ble stiftet 1. juli 1928, og er en selvstendig avdeling innen Fellesforbundet med 152 aktive medlemmer og ca. 100 pensjonister.
Avdelingen organiserer i dag  alle håndverkere ved Norske Skog Saugbrugs i Halden. Disse består av følgende yrkesgrupper:

            Automatiker
            Hydraulikk
            Industrimekaniker
            Rørlegger
            Maskinarbeider
            Forebyggende vedlikehold
            Smører
            Bygg/anlegg
            Elektriker

Styret i avd 488

Møter / Kurs / Seminar

Linker

Bildegalleri

Slik kontakter du oss:

Tel : 69 17 43 95
Fax : 69 17 43 92
Mob: 976 60 411
Mail: avd488@halden.net

Avd 488 inngår også som 1 av 4 LO-tilsluttede klubber/avdelinger i Tillitsmannsutvalget ved Norske Skog Saugbrugs. Tillitsmannsutvalget representerer samtlige LO-medlemmer på bedriften, og styret er sammensatt av lederne for:

          Papirarbeidernes Forening avd 436
          Håndverksarb. Forening avd 488
          FLT
          Handel og Kontor

Tillitsmannsutvalget representerer disse som ett ansikt utad i saker som er av felles interesse. En ressurssparende ordning både for de tillitsvalgte og bedrift. Denne ordningen styrker også samarbeidet og samholdet mellom de enkelte klubbene/avdelingene, og gir større styrke hvis det skulle røyne på.Styret i avd 488 | Møter / Kurs / Seminar | Linker | Bildegalleri