Aviser og sykehus
 En rapport for journalister - om sykehus i fortid, nåtid og framtid
Bård Halvorsen skrev rapporten med støtte fra Borgersens journalistlegat.
Rapporten publisert i april 1996. Lagt på internett 1. gang 29. januar 1997.
Lenketips: Sykehuset Østfold
Innhold:
Historie om sykehusdrift og sykehuspolitikk
Siste: Protest-tog mot sykehusledelsen i mai 2003

Neste kapittel: Sykehusene blir til
|Bla videre|