Books I recommend reading:

 

 Gunilla Gerland:

"En riktig människa"

Go to Gunnilla's website

I bought it from
Autismeforeningen i Norge

 

Gunilla Gerland:

"A Real Person"

Go to Gunnilla's website

You can buy it from
internetbookshop

 

  Susanne Schäfer:

"Stjärnor, linser och äpplen
att leva med autism

I bought it from
Autismeforeningen i Norge